دستاوردهای مورد انتظار دومین همایش فرصتها و چالش های کسب و کار در تجارت انرژی الکتریکی (برق)


* بررسی پیشنهاد "روش تهاتر برق (بازیافت شده از افزایش راندمان یا کاهش تلفات برق) با نفت یا معادل نفت" برای طرح در مجلس شورای اسلامی
* امکان حضور بخش خصوصی در صادرات انرژی بازیافت شده ناشی از اجرای طرح های کاهش تلفات برق یا افزایش راندمان نیروگاه ها
* لحاظ شدن مابه التفاوت نرخ فروش برق در بودجه سال 92 شرکت های توزیع نیروی برق و تسری آن به بودجه سنوات آتی
* اصلاح دستورالعمل ها و ایین نامه های اجرایی اصل 44 قان.ن اساسی
* راه اندازی و رونق معاملات در بورس انرژی
* تشکیل دبیرخانه دائمی همایش تجارت انرژی الکتریکی (برق)

تالار گفتگو

dDream.ir