یادگار دومین همایش: تصویب بند 19 قانون بودجه سال 92


دکتر اسماعیل نیا: تصویب بند 19 قانون بودجه ی سال 92 یکی از دستاوردهای دومین همایش "فرصت ها و چالش های کسب و کار در تجارت انرژی الکتریکی" است.
در جلسه ای که به منظور هم اندیشی برای برگزاری سومین همایش تجارت برق در تاریخ 5 مرداد 92 با حضور اعضای دبیرخانه ی دائمی همایش در دفتر دکتر اسماعیل نیا برگزار شد، ایشان ضمن اظهار رضایت از روند برگزاری اولین و دومین همایش "فرصت ها و چالش های کسب و کار در تجارت انرژی الکتریکی " خواستار برگزاری متمرکزتر پنل های تخصصی شدند.
مدیر کل دفتر تنظیم مقررات بازار آب و برق و خصوصی سازی وزارت نیرو، ترسیم فضای کسب و کار در صنعت برق را از موضوعات مهمی برشمردند که می توان در همایش سوم به آن پرداخت و تأکید کردند که باید ابعاد مختلف فضای کسب و کار در صنعت برق را به دقت بررسی نمود. اقتصاد صنعت برق یکی دیگر از موضوعاتی بود که مورد تأکید ایشان قرار گرفت.
دکتر اسماعیل نیا بر مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی در همایش سوم تأکید کرده و افزودند تبیین فضای سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت برق، الزامات سرمایه گذاری، انواع قراردادهای بخش خصوصی برای فروش برق و... از موضوعاتی هستند که می توان در همایش سوم به آنها پرداخت.
دکتر اسماعیل نیا نقاط قوت همایش های قبل را در مقایسه با سایر همایش های مشابه بسیار پررنگ دانستند و اضافه کردند اینکه دستاورد و خروجی یک همایش در قانون بودجه خود را نشان دهد نقطه قوت بسیار بزرگی است ایشان تصویب بند 19 قانون بودجه سال 92 را یادگار همایش دوم خواندند.

بازگشت به صفحه اصلی

تالار گفتگو

dDream.ir