فرصتی برای طرح مشکلات اقتصاد برق با مجلس


آقای بختیار: همایش "فرصت ها و چالش های کسب و کار در تجارت انرژی " می تواند زمینه ای برای هم اندیشی میان دست اندرکاران صنعت برق در جهت حل مشکلات موجود فراهم کند.
در جلسه ای که به منظور هم اندیشی برای برگزاری سومین همایش در تاریخ 5 مرداد 92 اعضای دبیرخانه ی دائمی سمینار تجارت برق در دفتر برنامه ریزی تلفیقی و راهبردی وزارت نیرو برگزار شد آقای بختیار ضمن تأکید بر حضور فعال تر بخش خصوصی و نهادهای تأمین مالی در پنل ها، خواستار بررسی چالش های مرتبط با بحث خصوصی سازی و واگذاری ها، اقتصاد صنعت برق و فاز دوم هدفمندی یارانه ها شدند.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی تلفیقی و راهبردی وزارت نیرو با بیان اینکه باید از فرصت گردهمائی نمایندگان محترم مجلس، مدیران دولتی و مدیران بخش خصوصی نهایت استفاده را به عمل آورد، اظهار داشتند می توان در این همایش زمینه ای برای اصلاح قوانین و مقررات صنعت برق فراهم آورد و برای حل مشکلات اقتصاد صنعت برق مجلس را متقاعد نموده و مجوزهای لازم برای حل مشکلات نقدینگی صنعت برق را بدست آورد.

تالار گفتگو

dDream.ir