لزوم طرح موضوع پایداری مالی صنعت برق در سومین همایش


دکتر حیدری: در 4سال گذشته توجه مقام معظم رهبری به مسائل اقتصادی معطوف بوده است، در حالیکه  طی این سالها بررسی ابعاد این نگاه و عمل به آن مغفول مانده است.
 طی جلسه ای که به منظور هم اندیشی برای برگزاری سومین همایش در تاریخ 7 مرداد 92 با حضور اعضای دبیرخانه ی دائمی همایش تجارت برق در محل دفتر بررسی های اقتصادی و امور مجامع وزارت نیرو برگزار شد، دکتر حیدری نقطه نظرات خود پیرامون همایش تجارت برق را اعلام نمودند.
مدیرکل دفتر بررسی های اقتصادی و امور مجامع وزارت نیرو، ضمن ابراز رضایت از قالب اولین همایش تجارت برق، پیشنهاد دادند موضوعاتی چون پایداری مالی در صنعت برق، تأثیر خصوصی سازی بر صنعت برق و امکان ایجاد بازار رقابتی در صنعت برق در سومین همایش بررسی شود.
دکتر حیدری مهم ترین چالش های وزارت نیرو در حال حاضر را مسائل مالی از قبیل گردش نقدینگی، بسترهای لازم برای سرمایه گذاری و بازتعریف مقررات جاری برشمرده و بررسی ویژه ی این موضوعات در سومین سمینار را پیشنهاد دادند.

تالار گفتگو

dDream.ir