اطلاعیه: تغییر زمان برگزاری سومین همایش فرصتها و چالشهای فضای کسب و کار در تجارت برق


دبیرخانه دائمی همایش به منظور جلب رضایت مخاطبین محترم، با توجه به تراکم برنامه ها و همایشهای صنعت برق در آبان ماه (از جمله کنفرانس بین المللی برق)؛ زمان برگزاری سومین همایش فرصتها و چالشهای فضای کسب و کار را به بعد از آبان ماه تغییر داده است.
اطلاعات تکمیلی و زمان دقیق برگزاری همایش متعاقبا اعلام میگردد.

تالار گفتگو

dDream.ir